2009

Her finner du nyhetssaker fra 2009.

Konsesjon til Kjeldalselva kraftverk i Storfjord
(22.12.2009) NVE gjev Fjellkraft Kjeledalselva AS løyve til å bygge Kjeldalselva kraftverk i Storfjord kommune, Troms. Kraftverket vil få ein årleg produksjon på omlag 12,5 GWh, noko som svarar til straumbruken til rundt 625 husstandar.
Les mer

Konsesjonsfritak til Skrovelfossen i Overhalla
(14.12.2009) NVE har vedtatt at en utbygging av Skrovelfossen kraftverk i Overhalla kommune ikke krever konsesjon etter vannressursloven. Dette betyr at Fjellkraft kan igangsette planlegging av utbyggingen i samråd med Overhalla kommune, som vil behandle dette som en byggesak.
Les mer

Løyve til Ellenelva kraftverk i Tromsø
(01.12.2009) NVE gjev Fjellkraft Ellenelva AS løyve til å bygge Ellenelva kraftverk i Tromsø kommune, Troms. Kraftverket vil få ein årleg produksjon på omlag 12 GWh, noko som svarar til straumbruken til rundt 600 husstandar.
Les mer

Nordkrafts småkraftvirksomhet overføres til Fjellkraft
(20.11.2009) Nordkraftkonsernet erverver de gjenstående 23,3 % av aksjene i Fjellkraft AS og kontrollerer etter dette 100% av aksjene selskapet. Samtidig overføres den eksisterende småkraftvirksomheten i Nordkraft, samt kraftrettigheter på 100 GWh per år til Fjellkraft med regnskapsmessig virkning fra 1. juli 2009. Samlet markedsverdi på de eiendelene som overføres er 700 millioner kroner, og medfører en vesentlig styrking av Fjellkrafts balanse.
Les mer

Fjellkraft deltar i emisjon i Ågskarkraft AS
(06.11.2009) Fjellkraft, Ranakraft og grunneierne som disponerer fallrettene i Skamdalselva i Rana kommune gjennomfører i disse dager en emisjon på fire millioner kroner i Ågskarkraft AS. Emisjonen er en del av finansieringen av Ågskar kraftverk.
Les mer

Fjellkraft og andre aktører stifter Småkraftalliansen G4
(03.11.2009) Etter å ha samarbeidet om rammebetingelser i småkraftbransjen over lengre tid, danner Norsk Grønnkraft, Fjellkraft, Elvekraft og Småkraft en egen bransjeforening under navnet Småkraftalliansen G4. Småkraftalliansen G4 er et næringspolitisk samarbeid, og legger vekt på å representere småkraftnæringens interesser gjennom konstruktiv dialog med politikere og myndigheter.
Les mer

Fjellkraft støtter regjeringens forslag til overgansgsordning
(10.10.2009) Den 7. september signerte den norske og svenske regjeringen en avtale om et felles marked for grønne sertifikater. Dette er svært gledelig, og utgjør et kvantesprang for utviklingen av fornybar energi i Norge. Siden ordningen først trer i kraft fra 1. januar 2012 har det hersket usikkerhet om hvilke kraftverk som blir med i ordningen og hvilke som vil falle utenfor. Dette har medført at flere småkraftutbyggere har lagt prosjekter på is i påvente av en avklaring. Etter at regjeringen la frem Soria Moria II erklæringen er, er de viktigste elementene i en overgangsordning på plass.
Les mer

Løyve til Saltdalelva kraftverk
(18.09.2009) NVE gjev Fjellkraft Saltdalelva AS løyve til å bygge Saltdalelva småkraftverk i Saltdalelva i Tromsø kommune, Troms. Kraftverket vil få en årleg produksjon på om lag 10,6 GWh, noko som svarar til straumbruken til rundt 530 husstandar.
Les mer

Artikkel om Imsland kraftverk i Energiteknikk
(08.09.2009) Byggingen av Imsland kraftverk i Vindafjord kommune går mot slutten. Siste nummer av Energiteknikk vier tre sider til prosjektet, som er planlagt ferdig i november. Kraftverket skal produsere ca 19 GWh ren, muljøvennlig energi.
Les mer

Grønne sertifikater for småkraftverk
(07.09.2009) Etter over fem år med usikkerhet og utsettelser annonserte regjeringen i dag at det skal innføres et felles norsk-svensk sertifikatmarked fra 1. januar 2012. Ordningen skal være teknologinøytralt, og vil sikre støtte til bygging av fornybar energi, inkludert småkraftverk.
Les mer